Disclaimer

Disclaimer als aanvulling op doch uitdrukkelijk niet ter vervanging van de algemene voorwaarden:

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desalniettemin bestaat de kans op onvolkomenheden of onjuiste informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. KoersD@ta.NET distantieert zich van alle aansprakelijkheid veroorzaakt door de interpretatie en/of gebruik van de gegevens op deze website, of welke uitgave verzorgd door KoersD@ta.NET dan ook. KoersD@ta.NET kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke (in)direct voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de informatie die daarop aanwezig is. De informatie op deze site dient alleen voor persoonlijk gebruik, (her)verspreiding van deze informatie op welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden. KoersD@ta.NET kan nimmer juridisch aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die geleden zijn op basis van de verstrekte informatie en koersdata op deze site. De eventuele aan- of verkoop van effecten en/of opties of andere beleggingsproducten zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid en rekening. Met het gebruiken van deze website en haar content gaat u akkoord met deze disclaimer. Klik hier om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.